Close

ALTRES DAUS

DAUS DEL 0 AL 5

Hi ha 6 daus numerats del 0 al 5

DAUS DE l'1 al 6

Hi ha 6 daus numerats de l’1 al 6.

DAU DE POTÈNCIES DE 2

Hi ha 1 dau amb les 6 primeres potències de 2: 2, 4, 8, 16, 32, 64